KIK VAGYUNK

Ez a mi történetünk

1. A Kiút Egyesület adatai

2. Egyesületünk története, célja

3. Szervezeti felépítés

4. Dokumentumok

5. Edigi tevékenységek

1. A Kiút Egyesület adatai

Név: KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület

Székhely: 1072 Budapest Rákóczi út 34.

Nyilvántartási szám: 0100/Pk.60173/1995.

Bírósági bejegyzési szám: 6408/9. Pk.60173/1995/2., közhasznú: 1998.január 1.

Adószám: 18069668-1-42

Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11702023-20617433


2. Egyesületünk története, célja

Az Egyesületet 1995. februárjában szociális munkások, pszichiáterek, egészségügyi dolgozók és önkéntes segítők alapították. Az Egyesület több, mint huszonöt éve komplex programokat valósít meg. Céljaink széles kört ölelnek fel, a társadalmi problémák tág palettájára reagálva, halmozottan hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára sodródott gyermekek, fiatalok, felnőttek segítésére, támogatására irányulnak. Ezek mellett több szolgáltatásunk és programunk az inaktív, nehéz helyzetű embertársaink (pszichés és/vagy addiktológiai problémában érintett, tartós betegségből felépülő, hajléktalan) munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációjának támogatását célozza, Célunk a helyi szükségletek feltérképezése és ezekre alapozott és reagáló programok kidolgozása és magvalósítása. Programjaink a "hal helyett hálót" logikájára épülnek, arra helyezve a hangsúlyt, hogy az egyének olyan képességekre tegyenek szert, olyan tudást szerezzenek, melyeket átültetve életükbe, pozitív irányú változásokat eredményeznek.

Programjainkat önkéntes munkával, az adott projektre nyert pályázati összegből és adományokból tudjuk megvalósítani. Az egyesületünk tevékenységével összekötő kapocsként illeszkedik a meglévő szociális és egészségügyi szolgáltató intézményi rendszerhez. Folyamatos gondozást, támogatást biztosít az egyének, családok számára.

Célunk a hátrányos helyzetű, szegény, nagycsaládokban felnövekvő gyermekek és fiatalok szocializálása, a bajba jutottak, a szegény egyének és családok, hajléktalanok segítése, támogatása. Feladataink megvalósítása során hangsúlyt kap a hajléktalanság és a mentálhigiénés problémák kezelése, melyekhez szervesen kapcsolódik a szociális munka. A tevékenység munkacsoportokban, különböző segítési formák alkalmazásával, személyenként és programonként változó időtartamig történik. Megjelenik az egyéni esetkezelés, az egyéni-, a csoport-, és a családterápia. Szerepet kap az önsegítés, mint a gyógyulást megerősítő közösségi forma. 

3. Szervezeti Felépítés

Elnökség:

Dr. Bodor György - elnök

Kölesné B. Zsuzsa - alelnök, szociális munkás, tereptanár

Laklia Réka - elnökségi tag, programszervező

Munkatársak

Laukó Orsolya, irodavezető, adománygyűjtő munkatárs

Mészáros Eszter - utcai szociális szolgálat, programszervező

Önkéntesek:

Kotyinszkiné Gajdos Szilvia, Csonka Fanni, Lakatos Elizabeth, Boda Boglárka, Kiss Kornél, Stefanovics Zsóka, Kökény Zsoltné, Janek Hajnalka, Kállai Klaudia, Tulipán Ágnes.4. Dokumentumok

A Kiút Egyesület Alapszabálya - X. sz. módosítás (letölthető)

Az Egyesület 2021. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése

Az Egyesület 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 

Az Egyesület 2019. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése  

Az Egyesület közhasznú jogállását igazoló bírósági végzés

5. Eddigi tevékenységek röviden

Szociális és mentális tanácsadás

Az egyesület tevékenységét az Információs és Tanácsadó Iroda fogja össze. Itt történik a szakmai tevékenység koordinálása, a team megbeszélések, az esetmegbeszélő csoportok, a szupervízió megtartása. Munkatársaink szociális és mentális tanácsadást tartanak, mely bárki által igénybe vehető.

Utcai szociális munka

Az egyesület szociális munkásai, segítői rendszeresen végeznek szociális munkát. Ennek során, mintegy négyszázötven hajléktalan polgárral történt kapcsolat felvétel, melyek közül száz-százhúsz személy gondozása, szociális ügyeik intézése folyamatos. A 2010-es évtől a VII. kerületben és az V. kerületben látunk el folyamatosan utcai szolgálatot, 2011-től állami finanszírozás nélkül, magánadományozók és cégek támogatásából, szakképzett (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális gondozó, szociális asszisztens), és felsőoktatásban hallgató önkéntesekkel.

Hátrányos helyzetű roma és nem roma származású, közép és enyhe fokban értelmi sérült gyermekek habilitáló,szocializáló programja

Huszonöt éve folyik 30-35 fő részvételével, a szegény, roma, nagy családból származó, gyermekek programja, mely az általános iskolába kerüléstől, egészen az önálló élet felé tett első lépésekig kíséri, személyes kapcsolati tőkével megtámogatva útjukat.

Havi rendszerességgel családias programokat (habilitáló kézműves foglalkozásokat, mozit, kirándulást, önismereti és csoport-tréninget) szervezünk számukra, melynek elsődleges célja a saját helyzetük pontos ismerete, jogaik és kötelességeik "tanítása". Önmaguk és a másságuk elfogadása és elfogadtatása. Ezt a tevékenységünket pszicho-pedagógus, pszichiáter, szociális munkás koordinálja és mintegy négy-hat fő önkéntes segítő végzi. Havi rendszerességen túl a gyermekek bármikor megkereshetnek bennünket.

Bensőségesen, családiasan ünneplünk Karácsonykor, Húsvétkor. Karácsonykor a családok, testvérek és az egyesület munkatársai és önkéntesei külön-külön készülnek műsorokkal, (dalokkal, versekkel) melyet ajándékként átnyújtunk egymásnak.

A legnagyobb élmény azonban a nyári tábor, amit idén huszonhatodszor szeretnénk megrendezni. A táborba a IV., VII., XIII., XIV., XXII. kerületből és több vidéki településről ( Alattyán, Jobbágyi, Pilis, Szabadszállás) érkeznek a gyerekek.

A KIÚT Tábor egy nagy családi összejövetel, a 2019-es évben Balatonakarattyán nyaraltunk, A "régiek" (5-8 éve rendszeres résztvevői programjainknak) között új gyerekek is voltak (felcseperedett testvérek, szomszédok), akik közül sokan, ezen a nyáron látták először a Balatont. A strandolás mellett minden nap, reggel és este tartottunk egy közös beszélgetést, amikor is bárki elmondhatta élményét vagy éppen nem tetszésének adhatott hangot. Napi rendszerességgel tartottunk kézműves v. képzőművészeti foglalkozást, amelyeken egyénenként és csoportosan is alkothattak. A táborban a gyerekeket mindig meghallgatjuk és figyelembe vesszük igényeiket, véleményüket.

Addiktológiai program

Pszichiáter-addiktológus szakember tanácsadást tart ügyfeleink, valamint azok hozzátartozói részére. Az egyesület szenvedélybetegek és családtagjaik számára felvilágosítással szolgál. A szociális munkások segítik a klienseket a kórházi elhelyezésében, vállalják az utógondozásukat.

A feladat megvalósítása érdekében több egészségügyi intézménnyel állunk formális és informális kapcsolatban. Az együttműködés keretében elhelyezett betegeket munkatársaink látogatják.

Európai Uniós programok

Az Egyesület sikeresen valósított meg egy európai uniós programot önállóan, egyet pedig a Nonprofit Alapítvánnyal közösen.

TÁMOP-5.3.3-11/1 "Útravaló az újrakezdéshez 2." (2012-2014. között valósult meg.)

A projekt célja az utcán, közterületen élő, a hajléktalanellátó rendszert tartósan igénybe vevő olyan hajléktalan személyek támogatása volt, akiknek a munkaerő-piac szempontjából fontos szociális kompetenciái és munkavállalói készségei, képességei fejleszthetőek, foglalkoztathatóságuk javítható volt. Annak érdekében, hogy az önálló életvitel "megtanulásával" képessé váljanak a hajléktalanellátó intézményrendszerből való kikerülésre. A projektbe 30 fő került bevonásra, azaz számukra készült egyéni fejlesztési terv.

"KÉZEN FOGVA" - A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program

(2010-2011-ben valósult meg.)

(A Nonprofit Alapítvánnyal közös projekt) A projekt célja, a Kiút Egyesület és a Nonprofit Alapítvány tevékenységi körében feltűnő hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával. Célunk húsz fő  hajléktalan ember bevonása a programba, kulcsképességeik fejlesztése, a hatékony álláskereséshez szükséges ismeretek átadása számukra, a motivációjuk fenntartása és egyéni gondozási terv alapján szociális, mentális támogatásuk, munkahelykeresés és munkaerő-piaci reintegrációjuk támogatása.


Gyakorlat és terepmunka biztosítása

Különböző oktatási intézmények ( ELTE, WJF, NSZFI - Salgótarján Soterline, Csúcs '91) tanulói számára biztosítunk gyakorlati és terepmunka lehetőséget. 


Iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása

 Célunk a hozzánk érkező diákok társadalmi problémák felé nyitása, érzékenyítése. A hajléktalan emberek problémáinak és nehézségeinek bemutatása, annak érdekében, hogy elfogadóbbá, szolidárisabbá váljanak a nehéz élethelyzetű emberek felé.

Négy budapesti középiskolával alakítottunk ki formális együttműködést, az elmúlt év során kilenc diák töltötte le nálunk közösségi szolgálatát, három fő a szolgálat letelte után is vállal/t önkéntes munkát. Ezzel számukra nem elvont fogalom a meglévő társadalmi probléma. Kérdésed merült fel, esetleg szívesen bekapcsolódnál vagy segítségre van szükséged?

Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot:


ÉS MOST?

Támogasd küldetésünket

 

© 2020 Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület | Minden jog fenntartva.                           
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!