Utcai szociális munka

2010-től folyamatosan a V. és a VII. kerületben látunk el utcai gondozó szolgálati feladatot, önkéntesekkel, szakképzett munkatárs irányításával. Hétről-hétre bejárjuk ellátási területünket, segítő beszélgetést folytatunk az utcán élő emberekkel, és tájékoztatást nyújtunk számukra az igénybe vehető szálláslehetőségekről és szociális szolgáltatásokról, a beszélgetések során felmérjük általános állapotukat. Irodánkban szociális ügyintézést biztosítottunk számukra. 

Az utcai szociális munka keretében a nehezen mozdítható, közterületen, nem lakáscélú helyiségekben élő emberek számára próbáljuk a szociális ellátásokat közelebb hozni. Szakképzett önkéneseteinkkel bejárjuk az utcákat és aluljárókat és szociális segítségnyújtást biztosítunk. Azoknak az ügyfeleinknek, akik motiváltak arra, hogy intézményben éljék mindennapjaikat, azoknak szállást nyújtó intézményt keresünk. Naprakész tájékoztatást nyújtunk a közelben igénybe vehető szociális szolgáltatást nyújtó intézményekről, erről friss szóróanyagot adunk át a hajléktalan embereknek.

Az utcai szociális munka keretében végzett tevékenységünk, biztosított szolgáltatások:

Utcai gondozó szolgálatunk az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott feladatokat ellátja. Ennek keretében a következő szolgáltatásokat biztosítja:

a) megkeresés,

b) tanácsadás,

c)gondozás,

d) esetkezelés,

e) szállítás.

Ügyfeleink számára az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott feladatokon kívül Egyesületünk önsegítő, közösség- és kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozásokat és közösségi napokat szervez.

Utcai szociális munka keretében az önkéntes utcai szociális munkások rendszeresen bejárják a területet, felveszik a hajléktalan ügyfelekkel a kapcsolatot, tájékoztatást adnak a közelben igénybe vehető szociális szolgáltatást nyújtó intézményekről, szociális információt nyújtanak és igyekeznek irodánk szolgáltatásainak igénybe vételére motiválni az ügyfeleket. Amennyiben az ügyfél elhelyezése ezt megkívánja, felvesszük a kapcsolatot a Diszpécser Szolgálattal. Az utcai szociális munkás szórólapot visz magával, mely tartalmazza az igénybe vehető szolgáltatásokat és az igénybevétel feltételrendszerét.

Az adományosztáson túl ügyintézés, kórházi elhelyezés, lakhatáshoz juttatás voltak azok a szolgáltatások, amiket gyakran igénybe vesznek klienseink. 

 Az ügyfelek 50-60%-a visszatérő. Elakadásuk, visszakerülésük oka elsősorban a mentális egészségromlás, fizikai hanyatlás, a szenvedélybetegségekbe való visszaesés,lakhatás újbóli elvesztése, melynek okozója a párkapcsolati krízis,és a betegségekből adódó regresszió.