Lakhatásba kerülést-lakhatás megőrzését segítő program hajléktalan emberek számára

Hajléktalan emberek számára speciális komplex programot szervezünk. Melynek célja, hogy az összehangolt multidiszciplináris segítő munkával és az egyén önerejének mozgósításával képessé váljon hátrányos helyzetének felismerésére. Ez után pedig, folyamatos támogatással, a tartós lakhatási, a nyílt munkaerő piaci helyzetének rendezésére. Speciális programunk sikerének tudjuk be, hogy a programba vontak, támogatásban részesülő ügyfelek több mint 60 %-a támogatás után fél évvel is megőrizte lakhatását -munkásszállón, albérletben, családtaggal összeköltözve, munkahelyét, nem csúszott vissza a hajléktalanságba. 

Speciális reintegrációs program huzamosabb ideje hajléktalan személyeknek

A projekt célja az utcán, közterületen élő, a hajléktalanellátó rendszert huzamosabb ideje igénybe vevő olyan hajléktalan személyek támogatása, akiknek a lakhatási szempontjából fontos szociális kompetenciái készségei, képességei fejleszthetőek, foglalkoztathatóságuk javítható annak érdekében, hogy az önálló életvitel "megtanulásával" képessé váljanak az utcáról, éjjeli menedékhelyről lakásba kerülni, a projekt támogatás után önállóan fenn tartani a lakhatásukat. A segítségért hozzánk forduló hajléktalan emberek kiléptető rendszer hiányában reményvesztett élethelyzetben élnek. Így fontos, hogy programunkkal "reanimáljuk" is Őket. Annak érdekében, hogy képesek legyenek élni olyan lehetőségekkel, melyekkel az élethelyzetükben pozitív irányú változásokat tudjanak elérni. Komplex programunkkal illetve programjaink egymásra épülésével tudunk érdemben reflektálni hajléktalan kilenseink szükségleteire.


Konkrét célok:

  • albérlet és/vagy munkásszállóra kerülés segítése,
  • a fenti lakhatási módok támogatása,
  • egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex pszicho-szociális fejlesztő szolgáltatások biztosítása,
  • a munkavégzésre való képesség - testi, lelki egészség - fejlesztése,
  • alkalmazkodási nehézségek leküzdése,
  • a munkavégzésre való motiváció erősítése,
  • a tanulási nehézségekkel küzdők képzésének segítése,
  • életviteli, kommunikációs készségek elsajátításának segítése.

Lakhatási válsághelyzet prevenciós célú program

A projekt célja látens hajléktalan (jogcím nélküli/szívességi lakáshasználó, munkásszállón élő) pandémia miatt rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe került ügyfeleink (nagyobb részt családok) komplex támogatása. Annak érdekében, hogy lakhatási helyzetük hosszútávon javuljon, vagy a vírushelyzet alatt/után jelenlegi lakhatásuk megtartható legyen.

Jelenleg célunk ügyfeleink támogatása abban, hogy jelenlegi lakhatási lehetőségüket meg tudják őrizni. Segítjük ügyfeleinket abban, is, hogy tájékozódjanak minél szélesebb körben a lakhatási lehetőségekről és szociális munkásaink támogatásával felelős döntést hozzanak, új bérleménybe költözéskor, új lakhatási lehetőség igénybe vételekor.