Habilitáló, felzárkóztató, készség- és             képességfejlesztő gyermekprogram sorozat

Huszonhatodik éve folyik, jelenleg is 30-35 fő részvételével, a szegény, roma, túlnyomó többségben (több) problémás családokban élő gyermekek programja, mely az általános iskolába kerüléstől, egészen az önálló élet felé tett első lépésekig kíséri, személyes kapcsolati tőkével megtámogatva útjukat. Kétheti rendszerességgel családias programokat (készségfejlesztő, habilitáló foglalkozásokat,kirándulásokat önismereti és csoport tréninget) szervezünk számukra, melyeknek elsődleges célja a saját helyzetük pontos ismerete, jogaik és kötelességeik ,,tanítása". Önmaguk és másságuk elfogadása és elfogadtatása. Új ismeretek és készségek átadása a játszva tanulás módszerén át. A gyermekek figyelmének és érdeklődésének felkeltése, olyan hobbik és építő tevékenységek megismertetése, melyek készségeik fejlesztése mellett örömöt adnak. A programalkalmainkkal igyekszünk önfeledt kikapcsolódást és minél több új élményt és ismeretet is átadni a rendkívül ingerszegény környezetben élő, csoportalkalmainkon részt vevő gyermekek részére. Bensőségesen, családiasan ünneplünk Karácsonykor, Húsvétkor. Az adventi időszak alatt több nyitott programot és ünnepséget tartunk.

Ezekre meghívjuk és várjuk a programokon részt vevő gyermekek szüleit és családtagjait is. Mikulás napi ünnepélyünkön a gyermekekhez megérkezik a Mikulás, akit a gyermekek versekkel és Mikulás napi énekekkel várnak. A programjaink közül a gyermekek minden évben nagyon várják a nyári táborunkat, melyet idén XXVI. alkalommal rendezünk meg.

Eredmények

Programjaink eredményeit a gyermekeken láthatjuk, akik nyitottabbak, érdeklődőbbek lesznek, a szabályokat eleinte nehezen elfogadók idővel megértik ezek célját és megtapasztalják ezek előnyeit, a közös beszélgetések során szó esik az aktuális problémákról, melyeket megbeszélünk. Készségfejlesztő gyermekcsoportjaink, ünnepi közösségi napjaink, szabadidős programjaink, kirándulásaink és habilitáló gyermektáborunk nagyban épít az élményterápia eszközeire. Mivel a célcsoportunkba tartozó gyermekek számára ez rendkívül fontos, hogy kimozdulhassanak hétköznapjaik egyhangúságából, megéljék az ünnepek együttes ünneplésének szépségeit, melyről tudjuk, gyermekprogramjaink résztvevőinek beszámolóiból, hogy sokuk családjában ez egyáltalán nem természetes dolog. Programjainkkal az asszertivitás fontosságára, az önálló véleményalkotásra, vitakészségre, önértékelésre tanítjuk meg őket. A kommunikációs gyakorlatok során közös csoportélményeket gyűjtünk, az élmények feldolgozásánál figyelembe vesszük a gyerekek eltérő családi szocializációs mintáit, ezek alapján alakítjuk ki a különböző érdeklődésű kis csoportokat. A közös kirándulások, séták, beszélgetések és programok során a természetes anyagok, termések gyűjtése közben a természettel ismerkedünk, ismereteiket bővítjük, amit közvetlenül fel tudnak használni tanulmányaik során (környezetismeret, földrajz, biológia, stb.), mely a környezettudatos szemléletet is megjeleníti. Kézműves foglalkozásaink során az alkotások szépségét tárjuk fel a gyermekek előtt, maguk is megtapasztalják, hogy a semmiből világokat tudnak létrehozni, hogy ha erre felkészülnek.

.

A csoportokon részt vevő pszicho-szociális problémákkal élő gyermekek koncentrációképessége fejlődik. Javul kommunikációs készségük, csökken az agresszivitás. A program eredményeként, melyet a gyermekek viselkedésén, a szülők tapasztalataiból, a közösségbeli viselkedésükből szűrünk le, melyek sikerkritériuma: konfliktus felismerés, jobb konfliktuskezelés, nyílt kommunikáció, türelem, jobb összpontosító képesség, új ismeretek alkalmazása a mindennapi életben, új célok kitűzése azok megvalósítása. A hosszú távú eredmények közé a jobb teljesítőképességet, a szélesebb kapcsolati tőkét, a kevesebb iskolai problémát, kevesebb konfliktussal járó beilleszkedést az iskolai osztályba, közösségbe,a megvalósított terveket soroljuk. Tapasztalataink alapján a gyermekek az átélt élmények és interiorizált értékekkel gazdagodva  az életük további alakulására pozitív hatást eredményeznek. Csoportjainkon különféle kihívások, feladatok, testi-szellemi ügyességi játékok, vetélkedők, fejtörők, saját kézzel elkészíthető alkotások elkészítése) elé állítjuk a csoporttagjait. Ezek teljesítése, elvégzése sikerélményt és megerősítést ad nekik, miközben mikró csoportban is kipróbálják az együttműködést.

Felzárkóztató munkánk keretében, a programjainkon részt vevő gyermekek részére informatikai eszközöket (számítógép, laptop, tablet), illetve iskolaszereket, eszközöket gyűjtünk és osztunk szét az iskolaéve elején, illetve a tanévben rendszeresen. Ez a tevékenységünk abból indult ki, hogy kezdetben a gyermektáborunkon részt vevő gyermekek számára szerény iskolakezdési csomagot biztosítottunk ajándékként, de az ügyfélkörünkbe tartozó, nehéz helyzetű családok részéről annyi megkeresést kaptunk ez irányú kérelmekkel, hogy folyamatosan gyűjtünk tárgyi adománként eszközöket és iskolaszereket és forrást ezek biztosítására. Tevékenységünk erről a területéről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben: