Pilisen végzett munkánk

Fő célunk a fővárosban és a Pilisen végzett munkánkkal, hogy a város szegregált területén élő szegény, roma származású, mentális, illetve egyéb testi betegségben szenvedő, és/vagy szenvedélybetegséggel küzdő, lakhatási nehézségben élő családokat, gyermeket és egyedülállókat támogassuk.

Egyesületünkkel kapcsolatban álló, nehéz helyzetű emberek és családok, a Covid19/20 miatt még kilátástalanabb helyzetbe kerültek, ez a helyzet a legkiszolgáltatottabb csoportokat érintette a legnegatívabban. Erre a krízishelyzetre azonnal reagáltunk, felmértük a konkrét hiányállapotot, több alkalommal élelmiszercsomagot osztottunk.

Másfél hónapon át, napi átlag 100-140 fő számára, összesen 4.920 adag főtt ételt osztottunk ki.

Ezekben az ad hoc feladatokban részt vettek Egyesületünk tagjai, munkatársai, és önkéntesei. A főtt ételt pedig Egyesületünk munkájába a krízis alatt bekapcsolódó "dömping ételfőző" házaspár Bérczes Nóra és férje, Hille Horemant készítette.

  • Hetente egyéni szociális-és mentálhigiénés tanácsadást biztosítunk a Bizsu házban dolgozóknak és önkénteseknek.
  • Szükség szerint életvezetési tanácsadást nyújtunk személyesen, online és telefonon, illetve előjegyzés alapján addiktológiai, pszichiátriai tanácsadást biztosítottunk.
  • Kommunikációs, munkára szocializáló, környezettudatos életmód témáiban tematikus csoportot tartunk.

Csoportjainkon részt vett inaktív, nehéz helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű személyek közül

- öt főt speciális munkaerő-piaci reintegrációs programunkba vontunk be.

-négy fő esetében az illetékes foglalkoztatási hivatal bérköltség támogatása,

- egy fő megváltozott munkaképességű személy esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság VEKOP-7.1.3-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" programján keresztül.

- 2020. 08.26.-30.között megrendeztük XXVI. Kiút (a pandémia miatt több szempontból is csonka) táborunkat Albertirsán. Kevesebb gyermek részvételével és maximális biztonsági, és higiénés előírások betartásával a vírus miatt.

A pályázatban vállalt feladatokat -a krízis ellenére-sikeresen megvalósítottuk.

Fontos megemlíteni, amit kifejezetten pozitívumnak ítélünk, hogy

  • több mint hetven darab iskolakezdési csomagot,
  • száz darab mikuláscsomagot
  • hatvanöt darab karácsonyi csomagot
  • gyereknapra "100 mérföldes" palacsintából 150 adagot

tudtunk átadni a pandémia miatt még nehezebb sorba került családokban élő gyermekek és fiatalok részére. Ehhez nagy részben hozzájárult önkénteseink adománygyűjtő munkája is, valamint az embertársaink adakozóbb lelkülete is.

2020-ban munkánkhoz nagy segítséget jelentett a Magyar Evangélikus Egyház Andorka Eszter Programjának támogatása.

A megvalósítás során jó munkakapcsolatban együttműködtünk a Monori Kistérségi Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, a pilisi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, Pilis város Önkormányzatával és a "Csepp a Tengerben" Alapítvánnyal.


Nagyon örülünk, hogy tavaly Egyesületünk is részt vehetett a Magyarországi Evangélikus Egyház 2020-as Andorka Eszter Programjában, mint támogatott szervezet. Jó  látni, hogy mennyi fontos és hasznos kezdeményezés és program valósulhatott meg a támogatásból! 

© 2020 Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület | Minden jog fenntartva.                           
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!